Flyg foto

Svante Hultengren

fredag 2 november 2012

Rådjursjakt på Närebo

Två i backen för Herman.